دومین کنفرانس بین المللی ایران گرین در هتل اسپیناس با حضور متخصصان ،مدیران ،اساتید و جمعی از دست اندرکاران صنعت آرد و نان در تاریخ19 و 20  اردیبهشت ماه 1401 برگزار گردید
سپاس بیکران از مدیران و برگزار کنندگان این کنفرانس