دستگاه بافت سنج در فرآورده های آردی، کیک و شیرینی، بیسکوئیت و کراکر

 

•  امکان بررسی میزان نرمی بافت کیک ها و کلوچه ها پس از پخت یا بعد از دوره های زمانی خاص برای بررسی میزان بیات شدن و تغییرات بافت در اثر از دست رفتن رطوبت در طول زمان.
•  امکان بررسی برش پذیری محصولات مختلف آردی مانند، کیک ها (خصوصا کیک های مخصوص مهمانی ها)، نان های تست و …
•  امکان بررسی قابلیت جویدن و گاز زدن محصولات نانوایی و انواع کیک ها پس از تولید و بعد از گذر زمان
•  امکان بررسی خاصیت چسبندگی خمیر ها در طی فرایند تولید برای کاهش میزان ضایعات و افزایش بازده دستگاه های خط تولید.
•  امکان اندازه گیری میزان کشسانی خمیر در حین فرایند تولید که میتواند بر خصوصیات نگهداری گاز در خمیر و افزایش حجم محصول نهایی تاثیر بسزایی داشته باشد.
•  امکان اندازه گیری قابلیت چسبندگی و میزان کشسانی مغزهای مختلف در کیک ها و بیسکوئیت ها و ویفرها
•  بررسی میزان شکنندگی بیسکوئیت ها و کراکر ها و ویفر ها برای به حداقل رساندن ضایعات در طول فرایند تولید یا حمل محصول
•  بررسی میزان تردی محصولات بیسکوئیت و کراکر برای رسیدن به بهترین کیفیت و جذب مصرف کننده بیشتر
•  امکان بررسی میزان سختی پوسته نان یا سطح کیک ها
•  امکان بررسی میزان برگشت پذیری محصولات مختلف نانوایی و انواع کیک ها پس از تحت فشار قرار گرفتن
•  امکان بررسی خاصیت الاستیک در نان های مسطح بعد پخت یا در طی زمان که تاثیر زیادی بر قابلیت لقمه کردن و جویدن محصول دارد.

 

برای مطالعه محتوای کامل بافت سنج، لطفا صفحه بافت سنج در مواد غذایی را مشاهده کنید.