چرا تست‌های رئولوژی خمیر باید در دوره‌های زمانی مختلف انجام شود.

 

آرد گندم مصرفی در محصولات مختلف غذایی با توجه به نوع محصول معمولا حاوی افزودنی‌هایی از قبیل آنزیم‌ها و اکسیدکننده‌ها و … است. تا زمانی که آرد به حالت فیزیکی پودری معمول خود وجود دارد دامنه فعالیت این افزودنی‌ها بسیار محدود است اما به محض افزوده شدن آب به آن به دلیل سیالیت این ماده این امکان برای آنزیم‌ها فراهم می‌شود که به صورت فعال از سوبسترایی به سوبسترای دیگر منتقل شده و تاثیرات خود را بصورت پر رنگ‌تر و با سرعت بیشتری نشان دهند. به همین دلیل پیدا کردن زمان‌های بحرانی و حساس برای انتقال خمیر بدست آمده از آرد مورد نظر از مرحله‌ای به مرحله دیگر در رسیدن به بهترین کیفیت در محصول نهایی ضروری احساس می‌شود.

دستگاه‌های سنجش حالات رئولوژی آرد این امکان را به کارشناس می‌دهند که این زمان‌های بحرانی را بدست آورد. نکته قابل توجه این است که معمولا لازم است طول زمانی که نمونه در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد مطابق با شرایطی باشد که در حالت واقعی در طی فرایند هم‌زدن، چانه‌گیری و تخمیر و پخت اتفاق می‌افتند. دستگاه‌های سه فاز برابندر این امکان را برای کاربر فراهم می‌کند که این مراحل را با دقت تحت نظر گرفته تا بتواند تناسب آرد با محصولات مختلف را بسنجد و همینطور بتواند تاثیرات بهبوددهنده‌ها و افزودنی‌ها را در طی مراحل مختلف تحت نظر بگیرد. علاوه بر آن می‌تواند زمان مناسب برای هم‌زدن خمیر و گرمخانه‌گذاری و پخت را تشخیص دهد و با توجه به نتایج بدست‌آمده توصیه‌های تکنولوژیک لازم را به مشتریان خود در جهت رسیدن به بهترین کیفیت محصول نهایی بنماید.

 

سایر مطالب مرتبط در کانال تلگرام:

https://t.me/pakfantechnology