چگونه بدانیم که قوام خمیر مورد استفاده در خط تولید چقدر است؟

 

کافی است مقداری از خمیر مورد استفاده در خط تولید را به عنوان نمونه برداشته آن را در میکسر فارینوگراف قرار داد. در این حالت دستگاه گراف آن را ثبت کرده و قوام خمیر توسط دستگاه اندازه گیری می شود و گرامی مانند شکل زیر ثبت می شود.
البته باید گفت که خمیر تولید شده در خط تولید معمولا علاوه بر آب و آرد شامل سایر افزودنی ها است که میتوان هنگام بدست آوردن رفتار رئولوژیک آرد جدید یا فرمولاسیون جدید، آرد و افزودنی ها را در میکسر دستگاه مخلوط کرد و با تنظیم دور هم زن، دما و … تا حد ممکن شرایط را به خط تولید نزدیک و سپس رفتار رئولوژیک آرد را در شرایط تولید بررسی کرد و تصمیمات لازم را جهت رسیدن به بهترین نتیجه اتخاذ نمود.
در پایان باید گفت استفاده از این روش در بخش تحقیقاتی کارخانجات می تواند منجر به بروز حداقل نوسانات در کیفیت محصولات آردی شود.

سایر مطالب مرتبط در کانال تلگرام:

https://t.me/pakfantechnology