دومین کنفرانس بین المللی ایران گرین در هتل اسپیناس با حضور متخصصان ،مدیران ،اساتید و جمعی از دست اندرکاران صنعت آرد و نان در تاریخ ۱۹،۲۰ اردیبهشت برگزار گردید.

سپاس بیکران از مدیران و برگزار کنندگان این کنفرانس

با آرزوی موفقیت