Plasti-Corder_Lab-Station-small

Lab Station

قابل اتصال به مخلوط كن‌ها و اكسترودرها مي‌باشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

twin screw extruder TSE20-small

Twin Screw Extruder

مدل DSE 20 قابل اتصال به مخلوط كن ها و اكسترودرها ميباشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

TwinLab

TwinLab Extruder

اکسترودر TwinLab-F کمپانی برابندر با حجم کوچک و اشغال کمتر فضا و قابلیت تزریق مواد در حین فرایند …

extruder_1920dn-small

Extruder 19/20 DN

مدل KE 19 قابل اتصال به مخلوط كن ها و اكسترودرها ميباشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

lab compounder KETSE2040-small

Lab Compounder

یک دستگاه اکسترودر دو پیچه با اندازه میناتوری جهت کاربرد در صنایع شیمیایی برای تحقیقات مواد و شبیه سازی … 

Texture-Spagetti-small

سنجش بافت

مدل TA.XT.Plus دستگاه تکسچر آنالایزر قادر به اندازه گيري ويژگي هاي بافتي و رئولوژيكي مواد …

TA-XT express-small

سنجش بافت

مدل TA.XT.Express دستگاه تکسچر آنالایزر قادر به اندازه گيري ويژگي هاي بافتي و رئولوژيكي مواد …

TA_HD_PLUS-small

سنجش بافت

مدل TA.HD.Plus دستگاه تکسچر آنالایزر قادر به اندازه گيري ويژگي هاي بافتي و رئولوژيكي مواد …

spectraalyzer 2.0-small

NIR اندازه گیری ترکیبات

مدل  SpectraAlyzer 2.0 اندازه گیری کلیه ترکیبات مواد غذایی بصورت جامد،پودر،مایع به روش NIR در …

spectraalyzer top window-small

NIR اندازه گیری ترکیبات

مدل  SpectraAlyzer Top Window شامل نرم افزار کالیبراسیون بوده و تمامی آزمایش‌های شیمیایی را …

nir-instalab-700-small

NIR

با مدل Instalab 700 Series تمامی ترکیبات بعد از کالیبره شده در کمتر از 1 دقیقه با دقت 0.003 و …

sj-500-small

آسیاب

مدل SJ-500 جهت آماده کردن نمونه برای آزمایش های بعدی،بدون از دست دادن رطوبت و تولید حرارت مناسب …