دستگاه SpectraAlyzer GRAIN NEO

اطلاعات تکمیلی

دستگاه – SpectraAlyzer GRAIN NEO

ساخت: کمپانی ZEUTEC

راه حل ایده آل برای اندازه گیری رطوبت، پروتئین، چربی/روغن، خاکستر و سایر پارامترهای کیفی در دانه ها ، غلات، دانه های روغنی و آرد است. مدل جدید دستگاه دارای یک نقاله پیچی جدید برای تغذیه نمونه و تخلیه خودکار انواع دانه ها است که برای آنالیز انواع گوناگون دانه های غلات کامل و دانه های روغنی بدون نیاز به آسیاب یا آماده سازی نمونه قابل استفاده است.

به منظور تجزیه و تحلیل نمونه های پودری، به عنوان مثال آرد گندم، یک ماژول آرد اختیاری به عنوان لوازم جانبی اضافی موجود است SpectraAlyzer  (NIT) GRAIN NEO مجهز به یک ماژول وزن آزمایشی بر حسب وزن بوشل، وزن هکتولیتر یا وزن مخصوص برای تعیین نسبت حجم به وزن نمونه ها است. تصاویر دیجیتال نمونه های تجزیه و تحلیل شده را می توان با واحد پردازش تصویر یکپارچه ، پردازش و مستقیماً مشاهده کرد.

دستگاه ابزاری کاربردی برای کشاورزان، محققان،تولید کنندگان آرد، دانه های روغنی و…می باشد.