دستگاه OLIVE SpectraAlyzer (NIR)

اطلاعات تکمیلی

دستگاه – OLIVE SpectraAlyzer (NIR)

ساخت: کمپانی ZEUTEC

پیشرفته ترین ابزار تجزیه و تحلیل مشتقات زیتون برای آزمایش پارامترهای مورد نیاز در فرآیند های استخراج روغن زیتون است. آنالیز کننده روغن زیتون جدید دارای ظرف نمونه متفاوت از سیستم سنتی است و امکان کاربری راحت تری را فراهم می کند. نمونه ها با استفاده از ظروف پتری مخصوص طیف سنجی برای همه محصولات زیتون، زیتون و تفاله زیتون و همچنین نمونه های خاک و برگها روی رابط نمونه نوری در بالای دستگاه قرار می گیرند و می توان پارامترهای مختلفی را در روغن زیتون تعیین کرد. این روش نتایج قابل اعتماد را برای مشتقات زیتون مانند روغن زیتون ، تفاله زیتون ، خاک ، برگ و OOEV (روغن زیتون فوق بکر) در طی چند ثانیه فراهم می کند.نیازی به تهیه دستی نمونه یا استفاده از معرفهای اضافی نیست. با آنالایزر روغن زیتون نیاز به خشک کردن زیتون نیست  که منجر به افزایش قابل توجه سرعت آنالیز می شود. این دستگاه که به عنوان یک سیستم مدولار طراحی شده است به عنوان یک سیستم مستقل ، می تواند به راحتی ، حتی نزدیک به خط تولید ، کار کند و نتایج تحلیلی برای پارامترهای زیر را در مدت 45 ثانیه ارائه دهد:

  • زیتون کامل: روغن (بازده) ، رطوبت ، اسیدیته ، پراکسید و غیره
  • خمیر زیتون: رطوبت ، روغن ، میزان اسیدیته و موارد دیگر
  • روغن زیتون: رطوبت ، میزان اسیدیته ،عدد پراکسید و برخی دیگر از پارامترهای جانبی
  • کیک پرس زیتون: میزان رطوبت و روغن