Granulator-small

Pelletizer

تا 4 رشته با قطرهای 1 تا 4 میلی‌متر می‌توانند پلت شوند. خصوصیت اصلی دستگاه این ‌می‌باشد که …

Blown film take-off- small

Blown film take off unit

این دستگاه به‌طور مداوم فیلم اکسترودر شده شما را باد می‌کند، سرد می‌کند، خارج می‌کند و …

swell tester-small

Swelltest

با استفاده از این دستگاه می‌توان از بازگشت ، خطا در کیفیت محصول جلوگیری کرد و یک اندازه‌گیری …

Wire_winding-small

Wire take-off unit

 این دستگاه به همراه winding unit سیم گالوانیزه را خارج و باد می‌کنند. سیم‌های خالی قبل از این‌که …

Extrusions rheometer-small

Extrusion Rheometer

در اکسترودرهای اندازه‌گیری، موادی که آنالیز می‌شوند پلاستیکی می‌شوند و به‌طور مداوم از درون رئومتر …

Filtratest-small

Filtratest

برای بازرسی خلوص و تعیین دقیق خلوص غلظت در بافت پلیمرها (مثل PEI,PA ) و دیگر مذاب‌های …

Film Quality Analyzer-smalll

Film Quality Analyzer

این دستگاه مقدار شفافیت را اندازه می‌گیرد و به‌صورت چشمی کیفیت blown و Flat film را در …

Film-Test-Line-small

Film Test Line

سیستم یکپارچه دستگاه تمام خطاهای عمومی مثل ژل‌ها، لکه‌های سیاه و … به‌طور صحیح، دقیق و مداوم …

Absorptometer-c small

Absorptometer “C”

مدل جدید جذب کربن و روغن در 2 نوع B و C برای انجام آزمایش دقیق، قابل تکرار و اندازه‌گیری مقاومتی که …

Auto-Grader-small

Auto-Grader

کنترل کیفیت مستقیم، کنترل میزان جریان مواد مذاب، خلوص فیلم و شفافیت در چند ثانیه و …

Elatest-small

Elatest

این دستگاه تراکم پلیمرها در لاستیک و ترکیبات لاستیکی را تعیین می کند و براساس وزن و حجم نمونه …

Moisture Determination-small

Moisture Determination

تعیین رطوبت 10 نمونه به طور همزمان، براساس روش استاندارد و با دقت بالا (0/1%) …