به منظور ارزیابی بافت محصولات لبنی ( خامه قنادی، پنیر پیتزا، پنیر پروسس و خامه صبحانه) بر پایه روغن ها و چربی گیاهی کارگاه یکروزه تئوری و عملی با همکاری صنایع غذایی بهشهر و با تدریس آقای دکتر حمید خسروی برگزار گردید.