Viscograph-E-small

ویسکوگراف مدل E

جهت اندازه گيري ويسكوزيته نشاسته و فرآورده هاي محتوي نشاسته و تعيين ميزان ويسكوزيته و …

micro-visco-amylo-graph-small

میکرو ویسکوآمیلوگراف

جهت اندازه گيري ويسكوزيته نشاسته و فرآورده هاي محتوي نشاسته و تعيين ميزان ويسكوزيته و …

ViscoQuick

ویسکو کوئیک

دستگاه ViscoQuick نو آوری جدید کمپانی برابندر در اندازه گیری ویسکوزیته است که با کاربرد حداقل میزان …

GlutoPeak-small

گلوتوپیک

دستگاه Glutopeak که به دستگاه‌های 3 گانه برابندر(فارینوگراف، اکستنسوگراف، آمیلوگراف) اضافه شده است …

do-corder plus-small

Do-Corder Plus

رئومتر گشتاوري است كه به مخلوط كن‌ها و اكسترودرها وصل شده و براي آزمايش رئولوژيكي استفاده می‌شود …

Plasti-Corder_Lab-Station-small

Lab Station

قابل اتصال به مخلوط كن‌ها و اكسترودرها مي‌باشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

Stand Alone Extruders-small

Stand Alone Extruder

مدل KE 19 قابل اتصال به مخلوط كن ها و اكسترودرها ميباشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

extruder_1920dn-small

 Extruder 19/20 DN

مدل KE 19 قابل اتصال به مخلوط كن ها و اكسترودرها ميباشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

twin screw extruder TSE20-small

Twin Screw Extruder

مدل DSE 20 قابل اتصال به مخلوط كن ها و اكسترودرها ميباشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

lab compounder KETSE2040-small

Lab Compounder

مدل KETSE 20/40 قابل اتصال به مخلوط كن ها و اكسترودرها ميباشد و تشكيل يك مجموعه در اشل …

nir-instalab-700-small

NIR

با مدل Instalab 700 Series تمامی ترکیبات بعد از کالیبره شده در کمتر از 1 دقیقه با دقت 0.003 …

gac2500-small2

رطوبت‌سنج غلات

رطوبت‌سنج GAC 2500 AGRI دستگاه اندازه گيري رطوبت غلات، دانه هاي روغني،بذر علف ها و …